Transferrin + jernmangel

Transferrin bruges ved udredning for anæmi og jernmangel. Diagnostik af jernmangel. Serum jern og serum transferrin er behæftet med store tolkningsproblemer overfor anæmi ved kronisk sygdom og bør derfor erstattes af ferritinmåling . Blodprøveanalyse der ikke anvendes rutinemæssigt i Danmark.

Analysen kan være indiceret ved uklare tilfælde af jernmangel. S-ferritin eller s- transferrin reseptor er mer pålitelige tester for å måle jernmangel , men de vanlige jernprøvene (s-ferritin, TIBC, s-jern) påvirkes av akutt og kronisk inflammasjon.

Jernmangel kan føre til udvikling af hypokrom og mikrocytær anæmi. En lav serum-jernværdi er obligatorisk, men ses også . Måling av jern, transferrin og transferrinmetning gir lite tillegginformasjon ved utredning av jernmangel. Hos norske barn er det påvist jernmangelanemi hos av ettåringer . Jern i serum kan måles, men viser ofte ikke noget unormalt, før jernmanglen er meget udtalt.

Ferritin er et godt udtryk for kroppens samlede jernedepoter. Ferritin vil her typisk være nedsat, men ferritin er akutfaseprotein, hvilket kan skjule jernmangel. Ved hæmokromatose ses i reglen værdier over 60.

TRF, siderophilin TEST2logo. Indikasjoner Måles sammen med s-jern ved mistanke om jernmangel , ved mistanke om hemokromatose og ved jernbelastning. Prøvetaking Serumrør med gel. Det forudsættes, at der ikke har . Senere synker andre blodprøver som serumjern, mens blodprøven transferrin stiger. Først sent i forløpet faller blodprosenten, hemoglobin.

Når jernmangel fører til lav blodprosent, . Denne blodprøven bestilles sammen med jern (s-Fe) så blir jernbindingskapasiteten beregnet av laboratoriet. Både jernbindingskapasiteten og transferrinet øker ved jernmangel. Det er ikke så merkelig at jernbindingskapasiteten øker når transferrin øker, siden det er transferrinet som binder jernet.

Ferritin (lav verdi ensbetydende med jernmangel , normal og høy utelukker ikke mangel ). Blodutstryk ikke nødvendig. Beinmargsaspirat med jernfarging. Jernet tas opp av cellene ved at transferrin -jernkomplekset bindes til transferrinreseptorer på cellemembranen. Biosyntesen av transferrin , først og fremst i hepatocyttene, er inverst avhengig av jerntilførselen, og øker ved jernmangel.

Syntesen av transferrin synker tidlig ved malnutrisjon, og transferrin er en mer følsom . TIBC (total iron binding capacity) er et uttrykk for konsentrasjonen av transferrin , som er transportproteinet for jern i plasma.

TIBC fremkommer ved at det tilsettes jern til serum in vitro og deretter måles . Hver celle i kroppen markerer sit jernbehov ved at placere transferrin -receptorer på overfladen af cellerne. Høje værdier indikerer jernmangel. Desuden ved tilstande hvor dannelsen af hemoglobin er mindre end nedbrydningen. Der findes to typer af. Ved let forhøjede værdier bør undersøgelsen gentages under faste og der bør samtidig måles P-Ferritin.

Lave værdier, ofte under ses ved jernmangel. Parental jernbehandling giver kraftigt forøgede værdier af P-Jern og transferrinmætning op til uger efter en injektion.