Ukrudt damp

Boligen har afprøvet både il damp og ukrudtsmidler. De metoder er blevet testet på ukrudt (overvejende græs) mellem fortovsfliser. En uge efter testen, har vi tjekket fortovet igen for at se, om metoden . Københavns Universitet videntjenesten.

Ukrudtsbekæmpelse: Damp eller gas? Du kan læse mere om resultaterne af vores forsøg om bekæmpelse af ukrudt på veje i hæftet: .

Men udelukkende med varmt . Kogende van damp og flammer dræber ukrudt mellem fliser lige så let som sprøjtning, viser nyt ph. Varm luft og damp stiger altid opa hvorved en del af energien (varmen) forsvinder, før den når planten. Damp har været en meget anvendt metode i Danmark, men vand har gange bedre energioverførsel end damp og varm luft.

Vand er også langt mere effektivt end gasbrændere, som i øvrigt forårsager cirka 3brande om året i Danmark. Med flammer skal man bekæmpe ukrudt typisk otte til ti gange om . Som den første kommune bruger Egedal en dampmaskine mod ukrudtet. Som det første miljøprojekt udvikler Fremtidens Miljø en maskine, der bekæmper ukrudt ved hjælp af mikrobølger. Og i modsætning til andre pesticidfri metoder som f.

En del af besparelsen blev fundet ved at omstille ukrudtsbekæmpelsen fra brænding med gas til bekæmpelse med varmt vand – eller rettere sagt: damp ! Materielgården har i den anledning indkøbt materiel til bekæmpelse af ukrudt , der tillige kan anvendes til rengøringsopgaver – grønne belægninger, . Sammenhængen mellem fremspiring af ukrudt og den højeste jordtemperatur efter dampning er undersøgt i laboratorieforsøg. Jorden blev dampet ved en kontinuert flow af damp gennem gummislanger, som hver var. Ritzau Hyppig behandling med for eksempel damp eller kogende vand er lige så effektivt mod ukrudt som pesticider, viser ny ph. Redskaber til dampbehandling bruger ty- pisk brændselsolie som energikilde.

Kontrollerede markforsøg og forsøg, hvor vi har plantet ukrudt i belægninger og derefter brændt dem af samt forsøg med rigtig ukrudt på sten. Vi kan se, at behandlingerne virker. Det betyder ikke så meget, om man bruger flammer, damp eller kogende vand. Men hvis vi kun giver få behandlinger eller . Og vi er ikke afhængige af vejret, som det ellers er tilfældet med de fleste andre bekæmpelsesmetoder.

Også de Roundup-resistente, fortæller Johan K. Ru der har en baggrund som både agronom og ingeniør. Ved demo-arrangementerne . Heatweed virker på langt de fleste typer ukrudt. Multiresistent ukrudt , som kan forventes når ukrudt krydses med genmodificerede afgrøder, bliver aldrig immun for UV lys – det fjernes af Optocleaner UV Udstyr.

Lavt energiforbrug er i forhold til de velkendte alternative termiske metoder som gas, damp , Infrarød varmestråling, kogende vand og kogende vand tilsat skum. Det er muligt at bekæmpe selv det vanskelige græs- ukrudt med f.

Det viser nye resultater fra et ph. Landskab, Københavns Univer- sitet. Det afgørende er at be- handlingerne gentages med passende mellemrum og at der anvendes . Foto herunder til venstre er taget lige efter en W-JET DAMP behandling, lidt ” visen gule” streger stammer fra test uden damp , og virker. Sammenligning resultat fra W-JET UKRUDT test ved Nyborg, med officiel ukrudts test rapport herunder. At bekæmpe ukrudt ved hjælp af damp , har været kendt i mange år.

Dels har man dybde dampet jord i bl. Begge metoder er et meget . D) Unkrautbekämpfung mit JET erzeugte DAMPF, sparsam und umweltfreundlich, entwickelt in.