Vandværk privat

Problemer med dit vandværk ? Et ikke alment vandværk , er et vandværk med 1-husstande. Se underpunktet desinficering og rensning af rør eller ring, så finder vi en løsning. Hvis man har en privat vandboring, er man sin egen leverandør af drikkevand og er altså ikke koblet til noget vandværk eller den offentlige vandforsyning. En privat vandboring er typisk en brøn som forsyner én eller flere husstande med brugsvan dvs.

Hvad er en privat vandboring?

Hvilke fordele og ulemper. Alle disse har en tilladelse til at indvinde van som de har fået fra kommunen eller staten. Vand er en livsnødvendig, men begrænset ressource, som du skal passe på.

Klik på menupunkterne ovenfor på de emner, der har din særlige interesse. Ved seneste analyse udtaget på . Driv vandværket effektivt og sikkert. Hent information og gode råd til både driften og de administrative og økonomiske sider af arbejdet med vandforsyning. Klik ind og hent skabeloner og værktøjer, der gør din hverdag lettere.

Kort over forsyningsområder for visse af de private vandværker kan også findes på listen nedenfor.

Ringkøbing-Skjern Forsyning afregner for en række af de private vandværker. Oversigt over private vandværker. Gisselfeld Kloster,. Det betyder, at medlemmer har indflydelse på vandværkets drift og administration.

Til at varetage den daglige drift vælger medlemmerne en bestyrelse, der normalt består af medlemmer. Vandforsyningen i byerne var ellers baseret på anvendelse af nærliggende vandløb, der ofte også førte spildevand fra byens rendestene bort, eller på private og offentlige brønde. Din bopæl afgør, hvilket selskab du skal kontakte. De fleste i Korsør, Skælskør eller Slagelse får vand fra de kommunale vandværker.

SK Forsyning – vand (nyt vindue). Grundejerforening, privat vandværk , antennelav. En grundejerforenings formål er bl. Udgifterne hertil betales af boligejerne. Det er derfor vigtigt at få oplyst, hvilke pligter og udgifter der følger med i forhold til en . Foruden Aarhus Vand er der en række private vandværker , der forsyner borgerne i Aarhus Kommune med rent drikkevand.

Herunder kan du tjekke, om du får leveret drikkevand fra os. Får du ikke vand fra os? Vandet hentes fra boringer.

Se takstblad og priser her . Er du tilsluttet et privat vandværk , kan du finde oversigt over private vandværker her: Vandforsyningsgrænser – klik for at se kortet.

Klik for at se forsyningsgrænserne. På dette kort kan du se forsyningsområdet for Borrislejerens private vandværk. Vandværket er stiftet den 3.