Wd40 aerosol sikkerhedsdatablad

Du skal have Adobe Acrobat Reader-software installeret på computeren for at kunne læse disse dokumenter. Fysisk tilstand: Aerosol. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller . Undgå kontakt med huden.

Aerosol products are recyclable, just like any other empty steel con- tainer!

WD – – Multi Spray Aerosol. Thousands of communities now include aerosol product recy- cling in both household residential and curbside buy-back and drop-off programs. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. H222-Yderst brandfarlig aerosol. H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Erstatter udgaven fra: 25. H229-Beholder under tryk.

Kan sprænges ved opvarmning. Rustopløsende, smørende og beskyttende olie. Identifikation af stoffet eller præparatet. Anvendelse af stoffet eller præparatet.

Du måste ha programvaran Adobe Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa dessa dokument. Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets. Try our contact cleaner today. Perfect for soaking parts, preventing rust and more!

Navn på etiket (dokumenttitel). Rustløsner Smøremiddel Kontaktspray Renser Korrosionsbeskyttlse. Internkode: Side: Revisjonsdato: 10. Utarbeidet av Akre-Aas Miljøkjemi AS – Tlf . STANDARD BILLEDE, SE DATABLAD. OPLYSNINGER OM REGULE PRODUKTBLAD Airwick luftfrisker, cotton.

Each keyword reflects the different needs of users! Keyword: Volume: CPC($): Competition.

Add to basket – View suggestions.